بسیاری از افراد در فکر راه اندازی رستوران هستند این سایت رزومه و سوابق اجرایی راه اندازی رستوران های بنده میباشد.برای مشاوره بهتر در رابطه با راه اندازی رستوران میتوانید با شماره های درج شده تماس بگیرید تا با مراحل راه اندازی رستوران ما بیشتر اشنا شوید

شماره های تماس :

۰۹۱۹۹۹۲۵۶۸۱ - ۰۹۳۷۳۸۱۶۱۷۹

ایمیل : Shahinghanizadeh@gmail.com